Hieronder beschrijven we de functies die beschikbaar zijn binnen het PEAK-IT carrièrepad. Je vindt daarbij de functieomschrijving en doorgroeimogelijkheden  Hierbij kan je verschillende keuzes maken, wil je richting infrastructuur of heb je meer interesse voor proces- en projectmanagement? PEAK-IT geeft jou een aantal handvatten om er voor te zorgen dat jij uiteindelijk jouw ambities kunt verwezenlijken. Let wel: onderstaande functies zijn ter indicatie. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken.

Voorbeeld carrièrepad infrastructuur

Junior Helpdeskmedewerker
Als beginnend ICT professional word je het eerste jaar ingezet op verschillende opdrachten. Zo doe je ervaring op in verschillende werkomgevingen. De opdrachten kunnen variëren qua werkzaamheden binnen kleine en bij grotere, complexe organisaties. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het registreren, oplossen, escaleren of uitvoeren van vragen, wijzigingen en verstoringen van eindgebruikers – door middel van telefonisch, remote of on-site support. Ook zal het installeren en configureren van hard- en software een van de voornaamste taken zijn.

Helpdeskmedewerker

Als helpdeskmedewerker heb je één tot drie jaar werkervaring en kun je werken volgens vastgestelde
KPI’s. Je bent medeverantwoordelijk voor het oplossen, uitvoeren of escaleren van vragen van
eindgebruikers, wijzigingen en verstoringen. Dit gebeurt door middel van monitoring, remote,
telefonisch of on-site support. Het bewaken van alle openstaande incidenten behoort ook tot je
taken. Verder ben je verantwoordelijk voor het maken van back-ups, het aanmaken van gebruikers
in Active Directory en weet je zelfstandig een desktopomgeving te installeren. Je monitort proactief
de systemen om (structurele) verstoringen te verhelpen. Samen met optimale communicatie naar
de eindgebruikers moet dit leiden tot maximale gebruikerstevredenheid. Naast communicatie is
ook coördinatie en natuurlijk goed technisch inzicht van belang. Je hebt je kennis op gedaan in
verschillende technische omgevingen en hebt een MCP status bij Microsoft bereikt.

Senior Helpdeskmedewerker
De senior helpdeskmedewerker heeft meer dan drie jaar werkervaring en is verantwoordelijk voor support binnen de gegeven SLA. Naast het oplossen van incidenten en het begeleiden van junior helpdesk medewerkers ben je ook verantwoordelijk voor het coördineren van werkzaamheden en escalaties binnen het Servicedeskteam. Als senior helpdesk medewerker heb je de rol van escalatiemanager bij overschrijdingen van serviceniveaus en escalaties. Het uitvoeren en bewaken van de werkzaamheden en verplichtingen die voortvloeien uit de SLA’s en contracten kunnen ook behoren tot je takenpakket. Je zorgt er mede voor dat de Servicedesk haar afspraken met betrekking tot het beheren van ICT systemen, tijdige en correcte registratie en de beantwoording van serviceverzoeken na kan komen. Je bepaalt prioriteiten en wijst taken toe binnen het team.

Junior Systeembeheerder

Als meer ervaren ICT professional krijg je meer verantwoordelijkheden op het gebied van
servers in plaats van helpdesk – zoals het beheren van diverse servers. Voornaamste taken zijn
back-end controles, onderhoud van de systemen en het behandelen van incidenten die de (jr)
helpdeskmedewerkers niet kunnen oplossen. Maar ook: het installeren en configureren van harden
software, monitoring van systemen om proactief (structurele) verstoringen te verhelpen, accounts
aanmaken, resetten en verwijderen in Active Directory en het begeleiden en coachen van Helpdesk
collega’s. Dit alles binnen een virtueel platform en Microsoft omgeving. Daarnaast neem je als
junior systeembeheerder deel aan werkgroepen.

Systeembeheerder
Als systeembeheerder heb je minimaal drie jaar werkervaring in gelijksoortige functies. Je bent verantwoordelijk voor derde lijns-support en beheer van de aanwezige systemen binnen de SLA. Je voert major changes uit, lost diepgaande technische vraagstukken op en doet structurele verbetervoorstellen. Er wordt gewerkt vanuit kantoor, door middel van monitoring en remote control. Tevens participeer je als systeembeheerder actief mee in projecten die in beheer moeten worden genomen, adviseer je (op basis van de analyse van de systemen en haalbaarheidsonderzoeken)
over capaciteitsuitbreiding en/of beveiliging. Ook communiceren van knelpunten/ vragen en
oplossingen naar de klant is onderdeel van je functie.

Senior Systeembeheerder

Als senior systeembeheerder heb je minimaal vijf jaar werkervaring in gelijksoortige functies. In
deze rol ben je verantwoordelijk voor derde lijns-support en beheer van de aanwezige systemen
binnen de SLA. Je voert major changes uit, lost diepgaande technische vraagstukken op en doet
structurele verbeter-voorstellen. Er wordt gewerkt vanuit kantoor, door middel van monitoring en
remote control. Tevens participeer je als sr systeembeheerder (of System Engineer) actief mee in
projecten die in beheer moeten worden genomen, adviseer je op basis van analyse van de systemen
en haalbaarheidsonderzoeken op capaciteitsuitbreiding en of beveiliging. Het communiceren van
knelpunten/vragen en oplossingen naar de klant is ook onderdeel van je rol. Als senior systeembeheerder beheer, monitor en analyseer je de status van aanwezige systemen. Je doet aan monitoring van front- en back-end systemen om proactief (structurele) verstoringen te verhelpen, voert configuratiebeheer en migraties uit, en implementaties van informatietechnologieën binnen de infrastructuur van het netwerk. Tevens ben je als senior systeembeheerder de aangewezen persoon om ingezet te worden bij escalaties. Je adviseert de klant betreffende de mogelijkheden, wijzigingen en/of aanpassingen in de ICT infrastructuur voor een zo efficiënt en effectief mogelijk resultaat.

Functioneel Applicatiebeheerder

Als applicatiebeheerder ben je het eerste aanspreekpunt omtrent de functionaliteit van de
desbetreffende applicatie. Je past aanpassingen toe in de werkstromen en regelt de inrichting van de
systemen. Je borgt de aansluiting van de beheerde applicaties, signaleert en analyseert de efficiëntie
en effectiviteit van het systeem binnen desbetreffende proces. Tevens werk je verbetervoorstellen uit
naar specificaties en coördineer je activiteiten rondom wijzigingen in bestaande functionaliteit en
begeleid je de implementatie van nieuwe versies.

Technisch Applicatiebeheerder
Als technisch applicatiebeheerder verzorg je de installatie en het technisch functioneren van de
applicatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de functioneel applicatiebeheerder als het gaat
om technische activiteiten, zoals niet-functioneren, upgraden, migraties en implementaties.

Architect

Architectuur staat aan de basis van een IT huishouding die aansluit op de automatiserings- behoefte van het bedrijf op kortere en langere termijn. Onder architectuur wordt verstaan de functionaliteit op hoofdlijnen, de vertaling daarvan in logische componenten en de hoofdlijnen van de realisatie in technische componenten en randvoorwaarden. Als architect ben je verantwoordelijk voor complexe implementaties binnen de omvang van de SLA. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van major changes en het doorvoeren van structurele verbeteringen. Ook het realiseren van ICT oplossingen volgens de meest recente informatietechnologieën op projectmatige wijze behoren tot je takenpakket.

piramide_techniek

Voorbeeld carrièrepad proces

Functioneel Applicatiebeheerder

Als applicatiebeheerder ben je het eerste aanspreekpunt omtrent de functionaliteit van de
desbetreffende applicatie. Je past aanpassingen toe in de werkstromen en regelt de inrichting van de
systemen. Je borgt de aansluiting van de beheerde applicaties, signaleert en analyseert de efficiëntie
en effectiviteit van het systeem binnen desbetreffende proces. Tevens werk je verbetervoorstellen uit
naar specificaties en coördineer je activiteiten rondom wijzigingen in bestaande functionaliteit en
begeleid je de implementatie van nieuwe versies.

Proces Coördinator

Als proces coördinator sta je midden in het werkveld van IT operations en IT change. Je zorgt voor
adequate planning en coördinatie van de inzet van operationele medewerkers. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor de coördinatie van operationele ITIL processen ten behoeve van één of
meerdere klanten. Tevens ben je verantwoordelijk voor het signaleren van structurele problemen
ter voorkoming van ongeplande onderbrekingen en je zorgt ervoor dat klanten conform SLA
worden geholpen. Door duidelijke communicatie heb je als proces coördinator grote invloed op
de klanttevredenheid. Er is frequent operationeel contact met de klant (over lopende incidenten) en
je houdt je bezig met trend analyse en SLA bewaking.

Servicedesk Manager

De ICT Servicedesk is een centraal aanspreekpunt voor de organisatie, ter ondersteuning van
alle ICT gerelateerde diensten en producten. Als Servicedesk manager heb je een coördinerende,
adviserende en leidinggevende rol. Een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting vormt
de basis om een goede afstemming van activiteiten te waarborgen binnen het gestelde budget.
Je draagt in sterke mate bij aan een optimale tevredenheid van de interne en externe klant. Je
coördineert alle activiteiten die nodig zijn op de Servicedesk. Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid van de Servicedesk, de professionele gebruikersondersteuning en
het aandragen van verbeterplannen op het gebied van capaciteit en prestaties. De begrippen
continuïteit en SLA nemen hierbij een belangrijke plaats in. Afspraken over prioriteiten, scope en
niveau van de dienstverlening dienen te zijn vastgelegd en te worden gemanaged. Periodieke
rapportage gebruik je als tool om het dienstverleningsniveau te beoordelen en verder te verbeteren.

Service Manager

Als service manager ben je verantwoordelijk voor de diensten die worden geleverd aan de klanten.
Je komt bij het management van de klanten en bespreekt de mogelijkheden en de huidige
dienstverlening. Als service manager zorg je dat de klant tevreden is, doe je eventuele
klachtenafhandeling, en zoek je naar new business, om de organisatie van de klant verder te
optimaliseren op basis van de diensten. Je bent het tactisch aanspreekpunt voor klanten en
verzorgt de procesaansluiting tussen klant en leverancier. Ook ben je verantwoordelijk voor de
juiste facturatie.

ICT Manager
Als ICT manager ben je verantwoordelijk voor het vertalen van beleidsdoelstellingen en
functionele wensen van één of meer bedrijfsonderdelen van de organisatie in processen en
oplossingen in informatie- en communicatietechnologie (in overleg met het management van de
betrokken afdelingen). Hiervoor ontwikkel, verbeter, adviseer en realiseer je het ICT beleid en
de projectplannen, en stem je deze af met het management. Je levert een bijdrage aan het ICTbeleid
en treed op als intermediair tussen één of meer bedrijfsonderdelen binnen de organisatie.
Je bent onderdeel van de stuurgroep met betrekking tot diverse projecten of ondersteunt deze bij
de invoering/ aanpassing van systemen binnen het verantwoordelijkheidsgebied. Daarnaast geef
je algemene leiding aan de ICT afdeling. Ook onderhoud je relaties met de belanghebbenden
binnen de verschillende bedrijfsonderdelen (voornamelijk directies, staf en managers) en externe
partijen. Je optimaliseert, realiseert en beheert de informatiemanagement-processen en je bent
eindverantwoordelijk voor de gehele ICT begroting.

piramide_proces